Skład SU

Piotr Załęski
Przewodniczący
ala
Alicja Spirytulska
Wiceprzewodnicząca
Jakub Dziadur
Komisarz ds. Finansów
kuba
tosia
Tosia Wójtowicz
Komisarz ds. Logistyki
Mateusz Gurbiel
Komisarz ds. Propagandy
Antoni Prus
Komisarz ds. wewnętrznych i wolontariatu
Marta Wiążewska
Komisarz ds. kultury
Olga Tuleja
Szef działu projektowania graficznego
Aleks Siudak
Komisarz ds. sportu
Kamila Klimiuk
Rzecznik samorządu
Ewa Dubiel
Prokurent SU