Turniej Lingwistyczny!

VLO w ramach współpracy z K5 – organizacją zrzeszającą VLO i cztery inne licea – bierze udział w Turnieju Lingwistycznym. Turniej odbędzie się 25 listopada w I LO. Każda szkoła wystawia 4-osobową reprezentację złożoną z osób wybitnych w dziedzinie języków obcych. Turniej składać się będzie z trzech etapów:
—> tłumaczenie poezji angielskojęzycznej
—> podanie danego wyrazu w jak największej ilości języków obcych
—> oraz rozpoznawanie języka na podstawie tekstu pisanego.
Skład reprezentacji VLO jest otwarty czekamy na Was! W wypadku większej ilości chętnych, zorganizujemy szkolne eliminacje.